Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Piejūras brīvdabas muzeja vēsturisko ēku komplekss
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 2700 009 0601
2700 009 0601 002
2700 009 0601 003
2700 009 0601 007
2700 009 0601 108
Datējums: 18.gs.,19.gs., 20.gs.
Atrašanās vieta: Ventspils, Riņķa iela 2;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 06.10.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 24.09.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-215
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 05.10.2015
Statuss stājas spēkā: 06.10.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 7.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Piejūras brīvdabas muzejā 70 gadu garumā veidotā ekspozīcija ietver Ziemeļkurzemei unikālus tautas celtniecības objektus un Kurzemes industriālā mantojuma savdabīgu kompleksu – šaursliežu dzelzceļa ekspozīciju. Eksponētās ēkas ir nozīmīgas Baltijas jūras Ziemeļkurzemes piekrastes iedzīvotāju saimniecisko un sabiedrisko dzīvi 18.–20. gs. raksturojošas vēstures liecības.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjomu telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums un apdare, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojuma struktūra, dzīvojamās ēkas vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 03.07.2015
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 03.07.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 06.10.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Piejūras brīvdabas muzeja vēsturisko ēku komplekss
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 2700 009 0601
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Piejūras brīvdabas muzeja vēsturisko ēku komplekss
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 009 0601 108
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Piejūras brīvdabas muzeja vēsturisko ēku komplekss
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 009 0601 007
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Piejūras brīvdabas muzeja vēsturisko ēku komplekss
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 009 0601 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Piejūras brīvdabas muzeja vēsturisko ēku komplekss
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 009 0601 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts