Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Latvijas Republikas ārlietu un finanšu ministru rezidence
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 010 0110
0100 010 0110 001
0100 010 0110 002
Datējums: 1923.-1940.
Atrašanās vieta: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 11a, Ziemeļu rajons;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 07.11.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.10.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: Rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-261
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.11.2014
Statuss stājas spēkā: 07.11.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 10.punktā noteiktajiem kritērijiem. 20.gs. 20.-30.g. ēka izmantota kā reprezentācijas vieta Latvijas valstiskuma veidošanās un attīstības gaitā, kur risināti nozīmīgi Latvijas ārpolitikas un ekonomiskās politikas jautājumi. Līdz 1939.g. izmantota finanšu un ārlietu ministrijas vajadzībām kā ministru rezidence. Sākot ar pirmo ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meierovicu (1887 - 1925), ārlietu ministri dzīvoja sav'oficiālajā rezidencē. Ēka saistīta ar starptautiskā un Latvijas mērogā ievērojamiem notikumiem un personām, tai ir izcila kultūrvēsturiskā vērtība.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas apjoms, tās novietojums kultūrvēsturiskā vidē, oriģinālās 20.gs. 20.-30.g. telpu interjera detaļas
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 19.09.2014
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 19.09.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 07.11.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 010 0110 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 010 0110 002
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Latvijas Republikas ārlietu un finanšu ministru rezidence
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 010 0110
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto