Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Griestu gleznojums
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 020 0085 005
Datējums: 19.gs.60.g.b.
Atrašanās vieta: Rīga, Lāčplēša iela 11;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010303
Statuss stājies spēkā: 30.01.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 17.12.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-315
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 29.01.2015
Statuss stājas spēkā: 30.01.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekts pārstāv labi saglabājušos un mākslinieciski vērtīgu 19.gs. beigu dekoratīvās mākslas paraugu, sniedzot priekšstatu par eklektisma perioda dzīvojamo namu iekštelpu dekoratīvo apdari, šim periodam raksturīgajām stilistiskajām izpausmēm un dekoratīvās glezniecības tehniskām. Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 13.1. punktā noteiktajam kritērijam.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: oriģināls griestu gleznojums, gleznojuma virsmas apdare
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Griestu gleznojums
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 020 0085 005
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts