Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Zengbuša muižiņas dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 064 0068 001
Datējums: 1850., 1884.
Atrašanās vieta: Rīga, Dārza iela 3;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 04.03.2015
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 19.02.2015
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-41
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 03.03.2015
Statuss stājas spēkā: 04.03.2015
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3. punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekta autentiskuma pakāpe ir ļoti augsta. Tā pilnībā saglabājusi divos būvperiodos veidojušos būvapjomu, vērtīgu fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari, būvdetaļas un būvgaldniecības izstrādājumus. Ēku raksturo augsti profesionāla un mākslinieciski bagātīga fasāžu apdares elementu izstrāde, harmoniskas proporcijas un arhitektūras kvalitāte. Ēka ir augstvērtīgs Pārdaugavas 19. gadsimta piepilsētas koka muižu dzīvojamo ēku arhitektūras paraugs, tai ir nozīmīga kultūrvēsturiska un ainaviska vērtība.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, plānojuma pamatstruktūra, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 08.08.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 04.03.2015
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Zengbuša muižiņas dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 064 0068 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts