Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rakstnieka Doku Ata dzīvesvieta
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Reģiona nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7050 003 0102
7050 003 0102 001
7050 003 0102 002
7050 003 0102 003
Datējums: 1861.-1903.
Atrašanās vieta: Madonas novads, Dzelzavas pagasts;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010504
Statuss stājies spēkā: 12.06.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.10.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-259
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 11.06.2014
Statuss stājas spēkā: 12.06.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 15.punktā noteiktajiem kritērijiem. Rakstnieka Doku Ata dzīvesvietā Madonas novada Dzelzavas pagasta bij. Muceniekos, saglabātas ar ievērojamām personām saistīti priekšmeti un būves, kas rada priekšstatu par Latvijas lauku saimniecības attīstību 19. gs. otrajā pusē Vidzemes DA daļā, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2020-12-16
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5-1-195
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 28.12.2020
Links uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2020/249.13

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Saglabātais 19. gs. 80. g. lauku sētas plānojums, ēku apjoms, plānojums, konstruktīvais risinājums un novietojums kultūrvēsturiskajā vidē; autentiskie priekšmeti un iekārtas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 06.06.2014
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 06.06.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 11.06.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Rakstnieka Doku Ata dzīvesvieta
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 7050 003 0102
Apgrūtinājuma kods 7314010504
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Rakstnieka Doku Ata dzīvesvieta
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7050 003 0102 001
Apgrūtinājuma kods 7314010504
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Rakstnieka Doku Ata dzīvesvieta
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7050 003 0102 002
Apgrūtinājuma kods 7314010504
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Rakstnieka Doku Ata dzīvesvieta
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7050 003 0102 003
Apgrūtinājuma kods 7314010504
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto