Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dievgalda balustrāde
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri:
Datējums: 18.gs. II puse
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga, Raiņa iela 6A;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 16.09.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 08.05.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-195
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.09.2014
Statuss stājas spēkā: 16.09.2014
Iekļaušanas pamatojums: Dievgalda balustrāde ir nozīmīga kā kvalitatīvs un raksturīgs 18. gadsimta mēbeļgaldniecības un vēsturisko stilu mākslas paraugs. Tā veidota, pieskaņojot kokgriezuma formu baznīcas sānu altāru retablu stilistikai. Plastiski izteiksmīgais kokgriezums labi raksturo šīs mākslas amatniecības nozares vietējo darbnīcu līmeni. Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 8.1. punktā noteiktajiem kritērijiem.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Saglabājamās vērtības: oriģināls baznīcas iekārtas priekšmets, dekoratīvais un konstruktīvais risinājums, materiāls, virsmas apdare, dekoratīvi – rotājošie elementi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 6358 - Sv. Trīsvienības katoļu baznīca

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dievgalda balustrāde
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts