Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Šarlotenrue muižas kapliča
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6201 023 0063 004
Datējums: 19.gs. II cet.
Atrašanās vieta: Kuldīgas novads, Kuldīga, Ziedu iela 15;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 12.08.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 28.07.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-191
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 11.08.2014
Statuss stājas spēkā: 12.08.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts pilnībā saglabājis oriģinālā būvapjoma arhitektoniski telpisko risinājumu, būvdetaļas, apdari, vēsturiskās būvkonstrukcijas un interjera dekoratīvo apdari. Objekts ir viena no retajām privātajām apbedījumu celtnēm Latvijā, kurā ir saglabājušies interjera gleznojumi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma arhitektoniski telpiskais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas, plānojums, interjera dekoratīvā apdare – gleznojumi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 29.04.2104
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 12.08.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Šarlotenrue muižas kapliča
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6201 023 0063 004
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Šarlotenrue muižas kapliča
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Šarlotenrue muižas kapliča
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts