Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rīgas politehnikuma studentu karceris
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 005 0045 001
Datējums: 1875.-1915.
Atrašanās vieta: Rīga, Raiņa bulvāris 19;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 07.11.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.10.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: Rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-260
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 06.11.2014
Statuss stājas spēkā: 07.11.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, iamantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 10.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ierīkots 1875.gadā un izmantots kā studentu ieslodzījuma vieta. Ieslodzījuma laikā studenti uz karcera sienām grafiti veidā atstājuši informāciju par ieslodzījuma laiku un attieksmi pret 19./20. gadsimta mijas izglītības sistēmu. Tā ir vecākā oriģinālo izskatu saglabājusī universitāšu karcera telpa Baltijā. Objekts ir saistīts ar augstākās izglītības sistēmas attīstību Latvijā, un tam ir ievērojama kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: 1875.-1915.g. datējamie uzraksti un zīmējumi, autentiskās interjera detaļas - durvis un logi, grīdas segums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 6526 - Rīgas Politehniskā institūta galvenā ēka, tagad Latvijas Universitāte

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Rīgas politehnikuma studentu karceris
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 005 0045 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Rīgas politehnikuma studentu karceris
Tips
Kadastra apzīmējums None
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts