Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 059 0073 001
Datējums: ap 1903.
Atrašanās vieta: Rīga, Nometņu iela 45;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 23.04.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.04.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-99
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.04.2014
Statuss stājas spēkā: 23.04.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Dzīvojamā ēka pilnībā saglabājusi oriģinālo būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju un apdari. Saglabājušās vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi – ārdurvis, logi, iekšdurvis u.c. Saglabājies ēkas pamatplānojums un lielā mērā vērtīga interjera dekoratīvā apdare. Ēka atrodas uz vienas no nozīmīgākajām Āgenskalna centra ielām, veido telpiski labi uztveramu neliela kvartāla kultūrvēsturiskās apbūves stūra akcentu. Tā ir viens no eklektiskā jūgendstila augstvērtīgākajiem paraugiem ar oriģinālu, ārkārtīgi bagātīgu fasāžu plastiskā dekora apdari.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums un vēsturiskā interjera apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 30.01.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 23.04.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 059 0073 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts