Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Īres nams ar restorānu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 021 0045 001
Datējums: 1931.
Atrašanās vieta: Rīga, Elizabetes iela 65;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 23.04.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 02.04.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-102
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 22.04.2014
Statuss stājas spēkā: 23.04.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka pilnībā saglabājusi oriģinālo būvapjomu, plānojuma struktūru, fasāžu māksliniecisko kompozīciju, apdari, būvdetaļas un būvgaldniecības izstrādājumus. Saglabājusies plānojuma pamatstruktūra un vietām interjera dekoratīvā apdare. Ēka ir viens no pazīstamākajiem un Rīgas centra pilsētvidei neatņemamiem arhitekta A.Klinklāva darbiem. Tā ir viena no agrīnākajām un pārliecinošākajām Modernās kustības celtnēm Rīgā, kas 20.gs. 30.gados iespaidojusi līdzīgu ēku arhitektoniskos risinājumus visā Latvijā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: apjoma telpiskais risinājums pilsētvidē, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūra un saglabājusies vēsturiskā interjera apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 30.01.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 23.04.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Īres nams ar restorānu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 021 0045 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto