Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Jaundomes muižas kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6056 006 0149 001
Datējums: 19.gs.s.
Atrašanās vieta: Krāslavas novads, Ezernieku pagasts;
"Jaundomes muiža"
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 25.03.2014
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.03.2014
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-56
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.03.2014
Statuss stājas spēkā: 25.03.2014
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Muižas kungu māja pamatā saglabājusi oriģinālo klasicisma stila būvapjomu (jumtu paredzēts atjaunot sākotnējā veidolā), fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju un apdari, saglabājusies plānojuma pamatstruktūra un daļēji interjera dekoratīvā apdare. Objekts ir vērtīgs Latgales reģiona muižu kungu māju piemērs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjoma telpiskais risinājums ainavā, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 24.10.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 25.03.2014
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Jaundomes muižas kungu māja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6056 006 0149 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts