Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Iršu muižas vācu kolonijas saimniecība Nr.18, tagad zemnieku sēta "Nomaļi"
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3254 002 0021
3254 002 0022
3254 002 0022 001
3254 002 0022 003
Datējums: 1892., 19.gs.b.
Atrašanās vieta: Aizkraukles novads, Iršu pagasts;
"Nomaļi"
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 31.12.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 03.12.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-260
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 30.12.2013
Statuss stājas spēkā: 31.12.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Zemnieku sēta „Nomaļi” vērtējama kā nozīmīgs tautas celtniecības objekts ar augstu autentiskuma pakāpi, īpaši dzīvojamā ēka. Sētas kultūrvēsturisko nozīmi paaugstina arī tās vēsturiskā unikalitāte, ņemot vērā, ka tā ir vienīgā saglabājusies sēta no bijušās vācu zemnieku kolonijas Latvijā, kas pastāvēja no 1766. līdz 1939.gadam un bija unikāla parādība Baltijas mērogā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Apjomu telpiskais risinājums ainavā; dzīvojamās mājas fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas, būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums, vēsturiskā interjera apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 27.08.2013
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 27.08.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 18.12.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3254 002 0022 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3254 002 0022 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Iršu muižas vācu kolonijas saimniecība Nr.18, tagad zemnieku sēta "Nomaļi"
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3254 002 0022
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Iršu muižas vācu kolonijas saimniecība Nr.18, tagad zemnieku sēta "Nomaļi"
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3254 002 0021
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts