Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Interjera dekoratīvā apdare (7 telpās)
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 019 0072 001
Datējums: 1874., 1927.
Atrašanās vieta: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 35;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 09.07.2013
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 21.06.2013
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 5.1-1-155
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 08.07.2013
Statuss stājas spēkā: 09.07.2013
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 8.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Objekts ir mākslinieciski augstvērtīgs, labi saglabājies interjera paraugs, kas sniedz priekšstatu par 19.gs. II puses savrupmājām raksturīgo reprezentācijas telpu kopumu, kā arī vēsturisko stilu – renesanses, rokoko, klasicisma – izmantošanu dekoratīvajā apdarē gan 19.gs. II pusē (historisma periodā), gan 20.gs. 20.gados. Vienlaikus daļa no nama iekštelpu dekoratīvās apdares ir arhitekta Eižena Laubes autordarbs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ansambļa vienotība, oriģinālā virsmas apdare (grīdu, sienu un griestu apdare), oriģinālie būvgaldniecības izstrādājumi (durvis, logi, koka panelējumi, ozolkoka kāpnes ar margām un dokiem), kamīni un to dekoratīvā apdare, spogulis ar stukā veidotu rāmi, divas vitrāžas.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 8062 - Savrupmāja, vēlāk sabiedriska ēka (Latvijas Tirgotāju savienība)

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Interjera dekoratīvā apdare (7 telpās)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 019 0072 001
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts