Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Interjera dekoratīvā apdare (9 telpās)
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 007 0076 001
Datējums: 19.gs.b.
Atrašanās vieta: Rīga, Krāmu iela 3;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 08.08.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 19.07.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-175
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 07.08.2012
Statuss stājas spēkā: 08.08.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 8.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Interjera dekoratīvā apdare (deviņās telpās) ir mākslinieciski vērtīgs lielā platībā saglabājies iekštelpu dekoratīvās apdares paraugs, kas liecina par 19.gadsimta otrajai pusei raksturīgo historisma jeb vēsturiskajos stilos balstītu pieeju dzīvojamo namu iekštelpu apdarē. Lielais saglabājušos interjeru skaits vienlaikus sniedz priekšstatu par nama iekštelpu apdari kā stilistiski vienotu ansambli.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: oriģinālā interjera dekoratīvā apdare, vienots ansamblis, virsmas apdare, griestu gleznojumi deviņās telpās, sienu gleznojumi divās telpās, trīs durvju apdares, kamīna apdare, divas podiņu krāsnis un oriģinālais parkets vienā telpā.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 8847 - Dzīvojamā ēka

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Interjera dekoratīvā apdare (9 telpās)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 007 0076 001
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto