Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kancele
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6496 001 0308 001
Datējums: 1684.
Atrašanās vieta: Dienvidkurzemes novads, Vērgales pagasts, Ziemupe;
Ziemupes evaņģēliski luteriskā baznīca
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010302
Statuss stājies spēkā: 25.04.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 03.04.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-94
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 24.04.2012
Statuss stājas spēkā: 25.04.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 8.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Kancele ir viens no raksturīgākajiem Kurzemes baznīcu iekārtu koktēlniecības paraugiem, kas parāda vēsturisko stilu mijas periodu pārejā no manierisma uz baroku. Pieder baznīcas 17.gadsimta iekārtas ansamblim un pārliecinoši raksturo vietējās mākslas tradīcijas un to profesionālo līmeni.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Korpuss, jumtiņš, materiāls, dekoratīvais risinājums un virsmas apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 6434 - Ziemupes luterāņu baznīca ar žogu

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Kancele
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6496 001 0308 001
Apgrūtinājuma kods 7314010302
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts