Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Sienu un griestu gleznojumi 2.stāva hallē
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 008 0097 001
Datējums: 18.gs., 19.gs. I.p.
Atrašanās vieta: Rīga, Torņa iela 3/5;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010303
Statuss stājies spēkā: 03.05.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 11.04.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-99
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 02.05.2012
Statuss stājas spēkā: 03.05.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 13.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Sienu un griestu gleznojumi 2.stāva hallē pārstāv mākslinieciski nozīmīgus 18.gadsimta un 19.gadsimta pirmās puses interjera dekoratīvās mākslas paraugus, kas sniedz priekšstatu par klasicismam raksturīgo arhitektūras elementu iluzoru atveidojumu interjera apdarē, kā arī par periodam raksturīgajām dekoratīvās apdares tehnikām (šļakstinājumu, marmorizējumu).
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Oriģināls interjera dekoratīvās apdares paraugs, dekoratīvais risinājums, vienots ansamblis un virsmas apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 6573 - Dzīvojamo ēku komplekss, t.sk. Zviedru vārti

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sienu un griestu gleznojumi 2.stāva hallē
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0097 001
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto