Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Lidostas "Spilve" centrālā ēka ar aleju
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 077 0017
0100 077 0022
0100 077 0099
0100 077 0179
0100 077 0210
0100 077 0210 057
0100 077 2070
0100 077 2114
Datējums: 1954.
Atrašanās vieta: Rīga, Daugavgrīvas iela 140;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 24.02.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.02.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-45
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 23.02.2012
Statuss stājas spēkā: 24.02.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Lidostas „Spilve” cetrālā ēka ir viens no nozīmīgākajiem un izteiksmīgākajiem padomju laika neoklasicisma objektiem Latvijā. Ēka pilnībā saglabājusi oriģinālo būvapjomu, konstrukcijas, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari un būvdetaļas. Tās arhitektūra atspoguļo attiecīgā laikmeta būvmākslas tendences un ir mākslinieciski augstvērtīga. Lidostas ēka ir ļoti rets tik labi saglabājies šādas arhitektūras paraugs. Ēkā ir saglabājusies oriģinālā interjera dekoratīvā apdare, kas kopā ar ārējo tēlu veido vienotu māksliniecisku ansambli. Objekts ir tipoloģiski unikāls Latvijai, ņemot vērā, ka lidosta Spilve pēckara gados bijusi Vissavienības nozīmes lidosta un viena no lielākajām bij. PSRS rietumu daļā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Lidostas „Spilve” centrālās ēkas saglabājamās vērtības: iesaiste apkārtējā ainavā, apjoma telpiskais risinājums, fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības izstrādājumi, plānojums un halles interjera dekoratīvā apdare.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 09.12.2011
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 8
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 077 0099
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 7
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 077 2114
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 6
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 077 0022
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 5
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 077 0179
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 4
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 077 0017
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 3
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 077 2070
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 077 0210
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Lidostas "Spilve" centrālā ēka ar aleju
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 077 0210 057
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto