Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Eriņu muižas kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 9666 005 0185 002
Datējums: 18.gs. II.p., 19.gs.v.
Atrašanās vieta: Valmieras novads, Ķoņu pagasts, Eriņi;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 24.02.2012
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 13.02.2012
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-43
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 23.02.2012
Statuss stājas spēkā: 24.02.2012
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka pilnībā saglabājusi autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari un vērtīgas būvdetaļas. To raksturo augsti profesionāla un mākslinieciski bagātīga fasāžu apdares elementu izstrāde. Objektā saglabājies oriģinālais plānojums, daļēji saglabājušies augstvērtīgi 18.gadsimta beigu klasicisma interjeri. Tas ir rets tik labi saglabājies (gan eksterjera, gan interjera ziņā, kas kopā veido stilistiski vienotu ansambli) baroka – kasicisma stila koka arhitektūras kungu mājas paraugs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas apjoma telpiskais risinājums, fasāžu arhitektoniskais risinājums un dekoratīvās detaļas, vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi, plānojuma struktūra, ēkas iesaiste dabas vidē.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 25.11.2011
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 24.02.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Eriņu muižas kungu māja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 9666 005 0185 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts