Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka, vēlāk korporācijas "Fraternitas Arctica" ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 006 0110 001
Datējums: 18.gs., 1931.
Atrašanās vieta: Rīga, Mazā Smilšu iela 8;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 21.12.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 01.12.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-275
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 20.12.2011
Statuss stājas spēkā: 21.12.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēkai Mazajā Smilšu ielā 8 ir izteiksmīgs proporcionāls būvapjoms, kas vienlaicīgi ir Mazās Smilšu un Ķēniņu ielas stūra akcents. Objekts pilnībā saglabājis 1931.gada pārbūves būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari un būvgaldniecības izstrādājumus. Objekts pašreizējā veidolā ir pazīstamu arhitektu autordarbs, tam ir mākslinieciski augstvērtīga kvalitatīvi veidota fasāžu dekoratīvā apdare un detaļas. Arhitektoniskais būvapjoms saglabājis 18.gadsimta ēkas būvapjoma daļas un proporciju.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: V.Šervinskis, A.Trofimovs
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka, vēlāk korporācijas "Fraternitas Arctica" ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 006 0110 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto