Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka ar noliktavu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 2700 004 0207 001
Datējums: 18.gs.b., 19.gs. 1.p.
Atrašanās vieta: Ventspils, Tirgus iela 5;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 21.12.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 01.12.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-274
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 20.12.2011
Statuss stājas spēkā: 21.12.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka veido Pils un Tirgus ielas stūra apbūvi, un tās izvietojumam Vecpilsētas plānojuma struktūrā ir īpaši liela nozīme, gan kā vēsturiskā Tirgus laukuma perimetru iezīmējušai ēkai, gan ainaviski, gan vienota autentiska apkārtējās vēsturiskās apbūves ansambļa kontekstā. Objekts ir tipoloģiski reta saglabājusies 18.gadsimta ēka, kas jau sākotnēji apvieno noliktavas un dzīvojamās ēkas funkcijas. Sava vecuma dēļ ēka ir nozīmīga būvmākslas liecība. Objektam ir augsta autentiskuma pakāpe kopumā – sākotnējais apjoms, konstrukcijas, fasāžu vēsturiskās apdares detaļas un interjera elementi, plānojuma pamatstruktūra. Ēkā konstatētas izcilas vērtības – saglabājušies 18.gadsimta sākuma griestu siju un dēļu gleznojumi.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas telpiskais izveidojums pilsētas plānojuma struktūrā, apjoms, fasāžu risinājums, plānojuma struktūra un gleznojumi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka ar noliktavu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2700 004 0207 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts