Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Vecbebru muižas apbūve ar parku
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 3246 006 0110
3246 006 0110 003
3246 006 0110 006
3246 006 0110 007
3246 006 0110 010
3246 006 0110 011
3246 006 0110 012
3246 006 0193
3246 006 0224
3246 006 0224 001
3246 006 0286
3246 006 0286 001
3246 006 0310
Datējums: 19.gs. I.p., 20.gs.s.
Atrašanās vieta: Aizkraukles novads, Bebru pagasts, Vecbebri;
Vecbebru muižā
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 22.06.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 09.06.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-144
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 21.06.2011
Statuss stājas spēkā: 22.06.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 12.2.punktā noteiktajiem kritērijiem. Vecbebru muižas apbūve ar parku ir nozīmīga kultūrvēsturiskās ainavas teritorija, kuras apbūvi veido dažādos laika posmos un stilos būvētu dzīvojamo un saimniecības ēku grupa. Objekta teritorijā atrodas jūgendstilam raksturīgajos arhitektoniskajos risinājumos būvētā kungu māja, kā arī agrā klasicisma stilā būvētā klēts, stallis un pagrabs. Vecbebru muižas dienvidu pusē saglabājies liepu alejas posms ar mūrētu akmens žoga stabu rindas paliekām.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 27.05.2010
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 10.02.2011
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 22.06.2011
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 13
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3246 006 0286 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 12
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3246 006 0110 007
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 11
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3246 006 0110 012
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 10
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3246 006 0224 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 9
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3246 006 0110 010
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 8
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3246 006 0110 003
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 7
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3246 006 0110 006
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 6
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 3246 006 0110 011
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 5
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3246 006 0310
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 4
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3246 006 0224
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 3
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3246 006 0193
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3246 006 0286
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Vecbebru muižas apbūve ar parku
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 3246 006 0110
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts