Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Īres nams ar veikaliem
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 007 0119 001
Datējums: 1903.-1904.
Atrašanās vieta: Rīga, Jauniela 25/27;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 28.04.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 06.04.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-101
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 27.04.2011
Statuss stājas spēkā: 28.04.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Tas ir ievērojama arhitekta autordarbs un vērtīgs 20.gadsimta sākuma Rīgas būvmākslas paraugs, kas tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem jūgendstila piemēriem Rīgā. Objekts pilnībā saglabājis autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, apdari un vērtīgas būvdetaļas. To raksturo augsti profesionāla un mākslinieciski bagātīga fasāžu apdares elementu izstrāde. Daļēji saglabāta un atjaunota oriģinālā iekštelpu apdare – abas kāpņu telpas, ielas puses greznāko dzīvokļu griestu apdare un oriģinālās jūgendstila durvis.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: V. Bokslafs
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ēkas fasāžu arhitektoniskais un dekoratīvais risinājums, interjeru dekoratīvā apdare, būvgaldniecības izstrādājumi un plānojuma struktūra.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Īres nams ar veikaliem
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 007 0119 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto