Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kalnamuižas (Sieksātes) kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6282 005 0118 001
Datējums: 19.gs. II.p., 20.gs. I.c.
Atrašanās vieta: Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Sieksāte;
"Sieksātes pamatskola"
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 21.04.2011
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 01.04.2011
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 6-1-98
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 20.04.2011
Statuss stājas spēkā: 21.04.2011
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Kungu māja ir raksturīga Latvijas muižu arhitektūras 20.gadsimta pirmā ceturkšņa liecība, kas daļēji saglabājusi savu autentiskumu. Objekta centrālais salons ir viens no iespaidīgākajiem neorokoko interjera piemēriem Latvijas muižās. Kungu māja kopā ar pārējām ēkām veido vienotu brīva plānojuma apbūves ansambli, kas veiksmīgi iekļaujas apkārtējā dabas vidē un kopumā ir kultūrvēsturiski nozīmīgas.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Ārējais apjoms, ārējais veidols ainavā, fasāžu izveidojums un atsevišķi interjera elementi.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Kalnamuižas (Sieksātes) kungu māja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6282 005 0118 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto