Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ziemeļblāzmas kultūras nama apbūves ansamblis ar parku
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 111 0191
0100 111 0191 001
0100 111 0191 003
0100 111 0191 008
0100 111 0191 009
0100 111 0191 013
Datējums: 20.gs.s. (no 1904., 1913.); 20.gs. 50., 80.g.
Atrašanās vieta: Rīga, Ziemeļblāzmas iela 36, Ziemeļu rajons;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 22.09.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 27.08.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/193
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 21.09.2010
Statuss stājas spēkā: 22.09.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.1.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ziemeļblāzmas kultūras nama apbūves ansamblis ar parku pārstāv kultūrvēsturisku, cilvēka veidotu ainavisku vidi ar nacionālu, arhitektonisku un estētisku vērtību. Objektu raksturo stilistiski reti sastopama, autentiska apbūve – kultūras nams ar tā fasādes arhitektonisko un apjoma telpisko risinājumu un oriģināliem interjera elementiem apvienojumā ar brīva plānojuma angļu stila ainavisku parku, ko papildina parka teritorijā esošā dārznieka māja un mazās arhitektūras formas – ūdenstornis, rotonda, estrāde, strūklaka, grota un lapene.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Parka plānojuma struktūra, dārznieka māja, strūklaka, ūdenstornis, rotonda, estrāde, grota un sēnīte – lapene
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 6
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 111 0191 013
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 111 0191 009
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 111 0191 008
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Ziemeļblāzmas kultūras nama apbūves ansamblis ar parku
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 111 0191
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Ziemeļblāzmas kultūras nama apbūves ansamblis ar parku
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 111 0191 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Ziemeļblāzmas kultūras nama apbūves ansamblis ar parku
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 111 0191 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto