Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Spīķeru apbūves ansamblis
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 004 0026 001
0100 004 0027 001
0100 004 0029 001
0100 004 0035 001
0100 004 0038 001
0100 004 0039 001
0100 004 0044 001
0100 004 0051 001
0100 004 0064 002
0100 004 0065 001
0100 004 0066 001
0100 004 0067 001
Datējums: 1879.-1882.
Atrašanās vieta: Rīga, Maskavas iela 14; Rīga, Maskavas iela 4; Rīga, Maskavas iela 6; Rīga, Maskavas iela 10; Rīga, Maskavas iela 12; Rīga, Maskavas iela 12, k-1; Rīga, Maskavas iela 12, k-2; Rīga, Maskavas iela 4, k-1; Rīga, Maskavas iela 12, k-3; Rīga, Maskavas iela 6, k-1; Rīga, Maskavas iela 8, k-1; Rīga, Maskavas iela 12, k-4
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 15.01.2010
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 04.01.2010
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/2
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.01.2010
Statuss stājas spēkā: 15.01.2010
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Spīķeru apbūve veido vienotu ainaviski arhitektonisku ansambli. Ēkas pilnībā saglabājušas autentiskos būvapjomus, fasāžu arhitektoniski māksliniecisko kompozīciju, lielākā daļa fasāžu dekoratīvās detaļas saglabājušās oriģinālas, nenozīmīgs lokālu labojumu īpatsvars. Objektu raksturo līdzīgā manierē modelētas un harmoniski saskanīgas fasādes. Ēkas ir sava laika ievērojamu arhitektu autordarbi, attiecīgā laikmeta industriālo ēku arhitektūras paraugs, raksturīgajā tā sauktajā “ķieģeļu eklektisma„ stilā. Objekts Daugavmalas vides kontekstā ir ļoti nozīmīgs, jo veido autentisku tipoloģiski retu (noliktavas, tirdzniecības, saimniecības ēkas) būvju ansambli ar izcilu ainavisku vērtību. Tāpēc komplekss vērtējams kā kultūrvēsturisks un ainavisks kopums. Šis apstāklis būtiski paaugstina gan šīs vietas, gan katras ēkas nozīmību un padara to saglabāšanu ļoti aktuālu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 12
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0067 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 11
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0066 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 10
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0065 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 9
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0064 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 8
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0051 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 7
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0044 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 6
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0039 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0038 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0035 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0029 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0027 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Spīķeru apbūves ansamblis
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 004 0026 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto