Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Kungu māja
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 127 0528 007
Datējums: 19.gs. 1.p., 1876.
Atrašanās vieta: Rīga, Brīvības gatve 440;
Baložu (Bonaventuras) muižā
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 12.12.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 25.11.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/222
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 11.12.2009
Statuss stājas spēkā: 12.12.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 7.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Baložu (Bonaventuras) muižas klasicisma stila kungu māja ir raksturīgs Pierīgas muižiņu muižnieku dzīvojamo ēku paraugs. Objekts ir muižas apbūves dominante, kas kopā ar citām ēkām un parku veido saskanīgu 17.-19.gadsimta beigu arhitektūras ansambli. Muižas apbūve labi iekļaujas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs – celtņu komplekss” (valsts aizsardzības Nr.6651) kultūrainavā. Objekts lielākoties ir saglabājis savu autentiskumu, fašāzu un daļu no interjeru apdares un atsevišķus vērtīgus būvgaldniecības elementus un ir līdzvērtīgs ar Zēlustes, Bloka un citu muižiņu kungu mājām, kas raksturo unikālu parādību Rīgas priekšpilsētu kultūrvēsturē, kā arī Pierīgas muižiņu attīstību 17.-19.gadsimtā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Kungu māja
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 127 0528 007
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto