Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Rīgas leprozorija lūgšanu nams
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 092 0336 008
Datējums: 1891.-1937.
Atrašanās vieta: Rīga, Linezera iela 3;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010503
Statuss stājies spēkā: 05.11.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 16.10.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/192
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 04.11.2009
Statuss stājas spēkā: 05.11.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 15.punktā noteiktajiem kritērijiem. Rīgas leprozorija lūgšanu nams celts laikā no 1891. līdz 1892.gadam, un tā ir viena no pēdējām bijušā Rīgas leprozorija ēkām, kas saglabājusi autentisko būvapjomu, oriģinālās fasāžu apdares detaļas, logus un durvis. Ņemot vērā kultūrvēsturiskā Objekta saistību ar medicīnas vēsturi (lepras ārstniecību Latvijā, ievērojamu Rīgas ārstu darba vieta), Rīgas leprozorija lūgšanu namam ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Rīgas leprozorija lūgšanu nams
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 092 0336 008
Apgrūtinājuma kods 7314010503
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto