Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: O.Kalpaka vadītā Latvijas atsevišķā bataljona štāba vieta
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6282 008 0174 001
Datējums: 1919.g. Janvāris-marts
Atrašanās vieta: Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Rudbārži;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 16.09.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 01.09.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/161
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.09.2009
Statuss stājas spēkā: 16.09.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 10.punktā noteiktajiem kritērijiem. Latviešu atsevišķais bataljons (Kalpaka bataljons) tika izveidots 1919.gada 5.janvārī Jelgavā no latviešu vienībām, kas pulkveža O.Kalpaka vadībā bija atkāpušās no Rīgas. 1919. gada 25. janvārī O.Kalpaka bataljons bez kaujas ieņēma Rudbāržus, un Rudbāržu muižas pils uz laiku kļuva par bataljona un tā štāba uzturēšanās vietu, no kuras līdz 1919.gada marta sākumam tika koordinētas Latvijas Pagaidu valdībai uzticamo spēku militārās operācijas. Vēsturiskās piemiņas vieta ir Latvijas mērogā nozīmīgs vēsturisks notikums, kas saistīts ar Latvijas valsts pirmsākumiem un pašaizliedzīgajām jaunās valsts pirmo militāro vienību cīņām pret Sarkanās armijas militārajiem formējumiem. O.Kalpaka bataljona militārā aktivitāte uzskatāma par būtisku pavērsiena punktu Latvijas brīvības cīņu gaitā.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

O.Kalpaka vadītā Latvijas atsevišķā bataljona štāba vieta
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto