Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1300 014 0605 001
Datējums: 19.gs.2.p.
Atrašanās vieta: Jūrmala, Kāpu iela 39a;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 03.06.2009
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 15.05.2009
Iekļaušanas dokumenta veids: Rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-1/68
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 02.06.2009
Statuss stājas spēkā: 03.06.2009
Iekļaušanas pamatojums: Objekta kultūrvēsturiskā vērtība atbilst Noteikumu Nr.474 12.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ēka pamatā ir saglabājusi savu autentisko būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju (galvenā fasāde pilnībā), apdari un detaļas. Objekts ir labi atjaunots un uzturēts. Tā koptēls, fasāžu apdare un kompozīcija atbilst Jūrmalas vasarnīcu tēlam un atspoguļo Jūrmalas pirmskara apbūves raksturu, turklāt ēkas pamatā ir vēl senāks kultūrvēsturisks mantojums. Ēka ir nozīmīgs Jūrmalas kultūrainavas elements
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1300 014 0605 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts