Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Tēlnieku K. Jansona un A. Jansona dzīves un darba vieta
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4201 001 0108
4201 001 0110
4201 001 0111
4201 001 0154
Datējums: 19.gs.b. - 20.gs.sāk.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Cēsis, Krasta iela 14; Cēsu novads, Cēsis, Dzirnavu iela 31; Cēsu novads, Cēsis, Dzirnavu iela 33; Cēsu novads, Cēs
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 18.06.2008
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 03.06.2008
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1-25-168
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 17.06.2008
Statuss stājas spēkā: 18.06.2008
Iekļaušanas pamatojums: Objekta izcilo kultūrvēsturisko vērtību veido saistība ar latviešu monumentālās tēlniecības klasiķa prof. K. Jansona dzīves un darba vietu, kur jau 20. gs. 30. gados viņš izveidoja tēlniecības darbnīcu ar apstrādi un bronzas liešanu. Siļķēs tapuši ievērojamākie K. Jansona un A. Jansona darbi. Šeit K. Jansona vadībā mācījušies daudzi LMA studenti un notikušas Tēlniecības nodaļas vasaras prakses.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 4
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4201 001 0154
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 3
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4201 001 0111
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4201 001 0110
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Tēlnieku K. Jansona un A. Jansona dzīves un darba vieta
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4201 001 0108
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto