Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Liepājas Vecticībnieku baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 1700 011 0288 007
Datējums: 1906. - 1907.
Atrašanās vieta: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 87;
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.04.2008
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 07.04.2008
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1-25-135
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.04.2008
Statuss stājas spēkā: 19.04.2008
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2018-07-19
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5.-1-141
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 25.07.2018
Links uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2018/146.5

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar nav noteikts

Pieminekļa sastāvs:

Liepājas Vecticībnieku baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 1700 011 0288 007
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts