Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Vitrāžas (2)
Tipoloģiskā grupa: Māksla
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 055 0018 002
Datējums: 20. gs. sāk.
Atrašanās vieta: Rīga, Ojāra Vācieša iela 6;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010303
Statuss stājies spēkā: 15.02.2008
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.01.2008
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-25-17
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.02.2008
Statuss stājas spēkā: 15.02.2008
Iekļaušanas pamatojums: Mākslinieciski augstvērtīgs un laikmetu atspoguļojošs ievērojamā vitrāžista Ernesta Todes darbs.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 8670 - E. Sokolovska klīnika, tag. Rīgas Katoļu ģimnāzija

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Vitrāžas (2)
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 055 0018 002
Apgrūtinājuma kods 7314010303
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts