Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: E. Sokolovska klīnika, tag. Rīgas Katoļu ģimnāzija
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 055 0018 002
0100 055 0018 008
Datējums: 1900. - 1910.; 20.gs. 20.g.
Atrašanās vieta: Rīga, Ojāra Vācieša iela 6;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 15.02.2008
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.01.2008
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 2.1.-25-16
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 14.02.2008
Statuss stājas spēkā: 15.02.2008
Iekļaušanas pamatojums: Objekts saglabājis savu autentismu, fasāžu apdares greznus elementus un daļēji - augsti profesionālu interjera apdari. 20. gs. sāk. celtā ēka ir izcilu Rīgas arhitektu H. Šēla un F. Šeffeļa būvmākslas paraugs. Kopā ar citu Māras dīķa vēsturisko apbūvi ēkas veido interesantu Pārdaugavas kultūrainavas kompleksu.
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 055 0018 008
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
E. Sokolovska klīnika, tag. Rīgas Katoļu ģimnāzija
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 055 0018 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts