Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Tiltiņš pār Riju strautu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4080 002 0489
Datējums: 19.gs.beigas - 20.gs.sāk.
Atrašanās vieta: Bauskas novads, Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne;
Kurmenes iela
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 26.07.2006
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.07.2006
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 121
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 25.07.2006
Statuss stājas spēkā: 26.07.2006
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 8597 - Skaistkalnes muižas apbūve

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Tiltiņš pār Riju strautu
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4080 002 0489
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts