Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Vecumnieku luterāņu baznīca ar kapsētu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4094 012 0250
4094 012 0250 001
Datējums: 1840.-1949.
Atrašanās vieta: Bauskas novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieki;
Bauskas iela
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 26.07.2006
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 12.07.2006
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 121
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 25.07.2006
Statuss stājas spēkā: 26.07.2006
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts 13.12.2012
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta 13.12.2012
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā 13.06.2013
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Vecumnieku luterāņu baznīca ar kapsētu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4094 012 0250 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Vecumnieku luterāņu baznīca ar kapsētu
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4094 012 0250
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts