Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Autotanku pulka piemineklis
Tipoloģiskā grupa: Vēsture
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 063 0032
Datējums: 1939. gada 14. jūlijs (pamatakmens likts 1934. gada 14. jūlijā)
Atrašanās vieta: Rīga, Ziemeļu rajons;
Kurzemes raj., Slokas ielas (Nr.58) un Pulka ielas (Nr.3) stūrī, bij. pulka novietnē
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 22.06.2006
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 22.05.2006
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 96
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 21.06.2006
Statuss stājas spēkā: 22.06.2006
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Autotanku pulka piemineklis
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 063 0032
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto