Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Akmeņraga bākas tornis
Tipoloģiskā grupa: Industriālais
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 6486 013 0061 003
Datējums: 1921.
Atrašanās vieta: Dienvidkurzemes novads, Sakas pagasts;
Akmeņraga bāka
Reģions: Kurzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010402
Statuss stājies spēkā: 06.10.2005
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.09.2005
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 167
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 05.10.2005
Statuss stājas spēkā: 06.10.2005
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Akmeņraga bākas tornis
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 6486 013 0061 003
Apgrūtinājuma kods 7314010402
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts