Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi
Tipoloģiskā grupa: Vēsturiska notikuma vieta
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 090 0012
Datējums: 1941
Atrašanās vieta: Rīga, Ziemeļu rajons;
Rīgas Meža kapi, "Baltie krusti"
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010502
Statuss stājies spēkā: 06.10.2005
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 05.09.2005
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 167
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 05.10.2005
Statuss stājas spēkā: 06.10.2005
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 090 0012
Apgrūtinājuma kods 7314010502
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts