Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Īres nami (2)
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 018 0049 001
0100 018 0049 002
Datējums: 1911.
Atrašanās vieta: Rīga, Ganu iela 4, Ziemeļu rajons;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Iekļaušanas pamatojums: Pagalma nams (lit.002) ir viens no Rīgas 20.gs.sākuma iekšpagalma īres nama paraugiem un ir uzskatāms par pieminekļa Nr. 8147 (ielas īres nams) pagalma daļu, - kopā veidojot apbūvi ar nosaukumu Īres nami (2), jo abi nami celti pēc arh. P.Mandelštama viena projekta, vienā laikā un arhitektūras stilistikā. Pagalma nams pilnībā saglabājis sākotnējo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un apdari. Saglabājusies ēkas plānojuma struktūra, kāpņu telpā un atsevišķos dzīvokļos saglabājušies oriģinālā interjera apdares fragmenti. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2016-05-16
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5-1-111
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 07.06.2016

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: P.Mandelštams
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 018 0049 002
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Īres nams
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 018 0049 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto