Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamās ēkas (2) ar bijušo stalli-ratnīcu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 033 0042 001
0100 033 0042 002
0100 033 0042 003
Datējums: 1909., 1912., 1913.
Atrašanās vieta: Rīga, Aleksandra Čaka iela 83/85, Centra rajons;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010105
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Iekļaušanas pamatojums: Pagalma ēka (lit.002) ir uzturēta labā stāvoklī, dabā uztverama kā organiska ielas ēkas daļa. Saglabājies attiecīgam laikam moderns funkcionāls plānojums, iekštelpās saglabājušās visas oriģinālās jūgendstila interjera detaļas, kas bija namā līdz denacionalizācijai. Ēka lit.003 ir tipoloģiski interesants pilsētvides iekšpagalma apbūves elements- bij. stallis un ratnīca, kas kopumā saglabājis sākotnējo būvapjomu, fasāžu arhitektonisko kompozīciju un dekoratīvo apdari. Visu trīs ēku apbūve kopā veido interesantu, no pilsētas vides plānošanas viedokļa pārdomātu, Rīgas pagalma risinājumu. Līdz ar to veikta pieminekļa sastāva un datējuma precizēšana. Objekts atbilst Ministru kabineta 2003.gada 26.augusts noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 4.2.punkta un 12.3. punkta prasībām.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2014-12-11
Dokuments: rīkojums
Nr.: 5.1-1-287
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 22.11.2014

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors: E.Laube
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 033 0042 003
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 033 0042 002
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Dzīvojamās ēkas (2) ar bijušo stalli-ratnīcu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 033 0042 001
Apgrūtinājuma kods 7314010105
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts