Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Šis objekts ir izslēgts no valsts aizsargājamo pieminekļu saraksta.
Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Brentelišķu viduslaiku kapsēta
Tipoloģiskā grupa: Arheoloģija
Vērtības grupa: Vietējās nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4446 005 0166
4446 005 0201
Datējums:
Atrašanās vieta: Augšdaugavas novads, Biķernieku pagasts, Brenteļiški;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010203
Statuss stājies spēkā: 16.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.12.1998
Statuss stājas spēkā: 16.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Izslēgts ar
Izslēgšanas datums: 11.09.2018
Izslēgšanas dokumenta veids: rīkojums
Izslēgšanas dokumenta Nr.: 2.5.-1-171
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 19.09.2018
Izslēgšanas statuss stājas spēkā: 20.09.2018
Saite uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2018/186.5
Izslēgšanas pamatojums: Objekts bijis būtiski postīts jau tā atklāšanas brīdī 20. gadsimta 80. gadu beigās un turpmākā karjera izstrādes laikā postīts vēl vairāk. Ņemot vērā 2015. gada un 2017. gada apsekojumu laikā konstatēto stāvokli un to, ka izstrādātā karjera teritorijā nekādas liecības par apbedījumu vietu netika konstatētas, secināms, ka Objekts ir zaudējis savu integritāti un zinātniski un kultūrvēsturiski vērtīgās liecības par apbedījumiem nav saglabājušās. Līdz ar to Objekts ir pilnībā zaudējis kultūras pieminekļa vērtību un ir izslēdzams no Pieminekļu saraksta.

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļu saraksta nosaukums:
Apstiprināts ar, izdevējs:
Pieminekļa nosaukums šajā sarakstā:
Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar nav noteikts

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 2
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4446 005 0201
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Brentelišķu viduslaiku kapsēta
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 4446 005 0166
Apgrūtinājuma kods 7314010203
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts