Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Sāpju Dievmātes katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 008 0004 001
0100 008 0004 002
0100 008 0004 003
Datējums: 18. - 19. gs.
Atrašanās vieta: Rīga, Pils iela 5, Centra rajons;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Atsevišķā kvartālā izvietots ēku komplekss ar dārzu. Vertikāla dominante Vecpilsētas panorāmā. Baznīcas arhitektoniskais akcents Pils ielas noslēgumā un Pils laukumā. Altāris, kancele. Dzīvojamās ēkas brīvstāvošais risinājums ar mansarda jumtu kārniņu segumā. Klasicisma laikmeta fasāde un portāli apmetumā, ārdurvju vērtnes, jumta izbūves ar logiem. Koka kāpnes. Pārējās dzīvojamās un saimniecības ēkas pseidobaroka formās veidotā fasāde ar tornīti. Sena preču paceļama ierīce, jumta izbūves.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sāpju Dievmātes katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0004 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sāpju Dievmātes katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0004 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sāpju Dievmātes katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0004 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts