Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Ekes konventa un dzīvojamās ēkas komplekss
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 002 0085
0100 002 0086 001
Datējums: 15. - 18. gs
Atrašanās vieta: Rīga, Skārņu iela 22; Rīga, Skārņu iela 20;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Kompleksa telpiskais risinājums. Stūra ēka ar vienkāršu masu uzbūvi, stāvu kārniņu jumtu. Senais telpu plānojums, koka kāpnes, akmenī kalta epitāfija, portāli, kokā grieztas durvis, logi fasādēs un jumtā, velvēta zāle pirmajā stāvā ar sena sienu krāsojuma atliekām. Pagraba velves. Telpiskais veidojums. Ķieģeļu un akmens konsoles caurbrauktuvē. Jumta izbūve.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Ekes konventa un dzīvojamās ēkas komplekss
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 0100 002 0085
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Ekes konventa un dzīvojamās ēkas komplekss
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 002 0086 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto