Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamo ēku komplekss, t.sk. Dannenšterna nams
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 003 0019 001
0100 003 0019 002
0100 003 0019 003
0100 003 0022 001
0100 003 0025 002
0100 003 0064 001
Datējums: 14. - 18. gs.
Atrašanās vieta: Rīga, Mārstaļu iela 19, Centra rajons; Rīga, Mārstaļu iela 21; Rīga, Mārstaļu iela 26; Rīga, Mārstaļu iela 23;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Lieltirdzniecības ēku ansambļa telpiskais risinājums kvartāla apbūvē. Viens no visvērtīgākajiem baroka laikmeta profānās arhitektūras pieminekļiem republikā. Ansambļa korpusa telpiskais veidojums ar diviem pagalmiem. Pagalma korpusu fasādes, kārniņu jumti, logi. Ielas korpusa būvmasas ar ļoti stāvu kārniņu jumtu un no ielas pārskatāmu gala zelmini, divas senas preču paceļamās ierīces. Jumta konstrukcija. Dabīgā akmenī bagātīgi veidota fasāde ar lielo ordeni, skulpturāli veidoti portāli, logi, durvis, metālā kaltas pagrabu durvis, metāla vēja rādītājs, koka kāpnes, griestu plafonu fragmenti, holandiešu māla plātnītes. Dabīgā akmenī kalts vārtu portāls.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Saistītie pieminekļi:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 6
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 003 0064 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 003 0025 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 003 0022 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 003 0019 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 003 0019 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Dzīvojamo ēku komplekss, t.sk. Dannenšterna nams
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 003 0019 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto