Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Sv. Jēkaba katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 008 0072 001
0100 008 0072 002
0100 008 0072 003
0100 008 0073 001
0100 008 0074 001
Datējums: 13. - 20. gs.
Atrašanās vieta: Rīga, Mazā Pils iela 4; Rīga, Mazā Pils iela 6; Rīga, Jēkaba iela 9;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2015-05-14
Dokuments: rīkojums
Nr.: 5.1.-1-115
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 26.05.2015

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Romānikas – gotikas stila celtnes telpiskais risinājums pilsētas apbūvē. Fasādes un plāns. Torņa smailes koka konstrukcija. Būvformas (portāls, durvis, logi, dzegas, vītņu kāpnes, velves, luktas). Altāri, kancele, ērģeles, skulptūras, gleznas vitrāžas, akmenī kalti ciļņi, mākslinieciski metāla kalumi, iekštelpu krāsojums.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0073 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0074 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sv. Jēkaba katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0072 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sv. Jēkaba katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0072 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sv. Jēkaba katoļu baznīca ar ēku kompleksu
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0072 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts