Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Noliktavas, dzīvojamo un saimniecības ēku komplekss
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 0100 008 0129 001
0100 008 0129 002
0100 008 0129 003
0100 008 0129 004
0100 008 0129 005
0100 008 0129 006
0100 008 0130 001
Datējums: 17. - 18. gs.
Atrašanās vieta: Rīga, Aldaru iela 10; Rīga, Aldaru iela 12/14; Rīga, Aldaru iela 12;
Reģions: Rīga
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Kompleksa būvmasas. To pagalma telpiskais risinājums un ielas telpas veidojošs elements. Noliktava Aldaru ielā 10 - ielas telpas veidojošs elements. Stāvu pārsegumu un statņu konstrukcijas. Ielas fasāde ar seno preču paceļamo ierīci, logu un durvju ailām un jumta logiem. Triju dzīvojamo un divu saimniecības ēku kompleksa Aldaru ielā 12 un 12/14 būvmasas. To pagalma telpiskais risinājums un ielas telpas veidojošs elements. Divu dzīvojamo ēku un saimniecības ēkas ar pagalmu Aldaru ielā 12 telpiskais veidojums. Fasādes. Būvformas dzīvojamās ēkās (koka kāpnes, ķieģeļu arkas un velves, ārdurvju vērtnes ielas fasādē, metāla kalumi). Sena preču paceļamā ierīce saimniecības ēkā. Divu dzīvojamo ēku Aldaru ielā 12/14 telpiskais veidojums. Ārdurvis uz Aldaru ielu.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sastāva objekts 7
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0130 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 6
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0129 006
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 5
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0129 005
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 4
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0129 004
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 3
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0129 003
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Sastāva objekts 2
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0129 002
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Noliktavas, dzīvojamo un saimniecības ēku komplekss
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 0100 008 0129 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto