Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Aglonas Bazilika
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 7642 004 0006 023
Datējums: 1768. -1800.
Atrašanās vieta: Preiļu novads, Aglonas pagasts, Aglona;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Izdarīti grozījumi ar

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Kompleksa plānojums un telpiskais risinājums ainavā. Baznīcas telpiskais veidojums. Baroka stila celtne, kuras stils nosveras uz klasicisma pusi. Liela tipa baznīca ar diviem augstiem torņiem. Fasādes. Būvformas (logi, durvis, portāli, kolonnas, pilastri, dzegas, lukta, velves). Altāri, kancele, ērģeles, gleznas, skulptūras, metāla kalumi. Mūra žoga telpiskais risinājums ar arhitektūras akcentiem.
Piemineklis ietilpst citā piemineklī: 6490 - Aglonas katoļu bazilikas un klostera apbūve

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Aglonas Bazilika
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 7642 004 0006 023
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts