Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Sv. Gara pareizticīgo klostera apbūve
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 5601 002 1747
5601 002 1747 005
5601 002 1747 006
5601 002 1747 007
5601 002 1747 011
Datējums: 1774., 1885.–1888., 19. gs.
Atrašanās vieta: Jēkabpils novads, Jēkabpils, Brīvības iela 200/202; Jēkabpils novads, Jēkabpils, Brīvības iela 204;
Reģions: Zemgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 16.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.12.1998
Statuss stājas spēkā: 16.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.1.-1/183
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 20.08.2010
Izdarīti grozījumi ar
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.5.-1-130
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 11.07.2018
Links uz “Latvijas Vēstneša” ierakstu: https://www.vestnesis.lv/op/2018/136.3

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar nav noteikts

Pieminekļa sastāvs:

Zemes gabals
Tips Zeme
Zemes vienība/Zemes vienības daļa
Kadastra apzīmējums 5601 002 1747
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sv. Georgija kapela
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 5601 002 1747 007
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Zvanu tornis
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 5601 002 1747 006
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 5601 002 1747 011
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts
Sv. Gara baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 5601 002 1747 005
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts