Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Sv.Jāņa luterāņu baznīca
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 4201 005 2110 001
Datējums: 1281. -1284., 1853.
Atrašanās vieta: Cēsu novads, Cēsis, Lielā Skolas iela 8;
Reģions: Vidzeme
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 16.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 15.12.1998
Statuss stājas spēkā: 16.12.1998
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2011-12-21
Dokuments: rīkojums
Nr.: 6-1-301
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 10.01.2012

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības: Celtnes pilsētbūvnieciskais telpiskais risinājums agrīnās gotikas stilā. Trīsjomu bazilikas celtne ar ārējiem kontrforsiem. Būvformas (arkas un velves, logu un durvju ailas, portāli ar akmenī kaltiem pūķveidīgiem zvēru veidojumiem, kapakmeņi, piemiņas zīmes, kokā griezta kancele, soli, altāris ar altārgleznu, metālā lieti zvani, lustras, bra, metāla kalumi, vitrāžas).
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Sv.Jāņa luterāņu baznīca
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 4201 005 2110 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto
Nav norādīts