Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Pieminekļa pamatdati
Nosaukums: Dzīvojamā ēka
Tipoloģiskā grupa: Arhitektūra
Vērtības grupa: Valsts nozīmes
Kustams/nekustams: Nekustams
Pieminekļa sastāva kadastri: 2100 006 1501 001
Datējums: 19. gs. 2.p. 1923.
Atrašanās vieta: Rēzekne, 18. novembra iela 26;
Reģions: Latgale
Apgrūtinājuma kods: 7314010104
Statuss stājies spēkā: 19.12.1998
Iekļauts ar
Iekļaušanas datums: 29.10.1998
Iekļaušanas dokumenta veids: rīkojums
Iekļaušanas dokumenta Nr.: 128
Publicēts “Latvijas vēstnesī”: 18.12.1998
Statuss stājas spēkā: 19.12.1998
Iekļaušanas pamatojums: Objekts ir izcils 19.gs.otrās puses Latgales koka arhitektūras paraugs ar greznām, bagātīgi dekorētām fasādēm. Ēkā ir saglabājušies Rēzeknes pilsētai unikāli eklektisma un jūgendstila interjeri. Kvalitatīvi veiktu restaurācijas darbu rezultātā pilnībā atjaunotas ēkas interjera un eksterjera detaļas, tādējādi paaugstinot Objekta kultūrvēsturisko vērtību.
Izdarīti grozījumi ar
Datums: 2009-09-21
Dokuments: rīkojums
Nr.: 2.1.-1/175
Grozījumi publicēti LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: 06.10.2009

Iekļaušanas vēsture

Pieminekļa autors:
Kultūras pieminekļa saglabājamās vērtības:
Piemineklis ietilpst citā piemineklī:

Sasaiste ar aizsargājamajām teritorijām:

Pieminekļa informācija:

Teritorija un sastāvs apstiprināts
Individuālā aizsardzības zona apstiprināta
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā
Individuālā aizsardzības zona stājas spēkā ar None

Pieminekļa sastāvs:

Dzīvojamā ēka
Tips Ēka
Kadastra apzīmējums 2100 006 1501 001
Apgrūtinājuma kods 7314010104
Adrese
Adrese no Valsts adrešu reģistra
Adreses salīdzinājums
Adrese nav ievadīta
Īpašnieks
Platība
Raksturīgs objekta foto